De inrichting en het beheer van bos, natuur en stedelijk groen vormen het hart van onze activiteiten. Binnen dit werkveld doen wij vooral:

  • Procesbegeleiding van planprocessen. Voor het maken van inrichtingsvisies, beheervisies, beheer- en projectplannen.
  • Projectmanagement. Van planvorming tot uitvoering. Ook: omgevingsmanagement
  • Beheeradvies. In uw terrein, op maat, op alle schaalniveaus.
  • Opleiding. Verzorgen van onderwijsmodules bos- en natuurbeheer in MBO, HBO en WO. Praktijktrainingen op maat: in 2015  de 3-daagse cursussen bosdunning en verzorging van jong bos samen met Renske Schulting van Bureau Schulting; volg de hyperlinks voor meer informatie over tijd en plaats.

Netwerk
Als dat voor een opdracht nodig is, gaan wij een samenwerking aan met collega bedrijven om:

  • Een compleet profiel aan te bieden.
  • De werkzaamheden efficiënt te laten verrichten door degene met de beste vaardigheden.

Klanten: Helicon MBO Velp, Buro64, Stadsbeheer Den Haag, IJssellandschap, Zuid-Hollands Landschap, Bosgroep Zuid-Nederland, Gemeente Utrechtse Heuvelrug, DLG Oost